Komplexní studie informačních systémů
V případech, kdy naši zákazníci nedisponují odborníky, kteří by stanovili informační strategii podniky, vystupujeme často v roli navrhovatele celkové koncepce informačního systému. Důraz přitom klademe nejen na kvalitu a ekonomickou přijatelnost daného řešení, ale také na otevřenost systému, která umožní podniku další růst bez bolestivých a náročných koncepčních změn informační infrastruktury.

Nezávislé poradenství při výstavbě informační a komunikační infrastruktury
Vzhledem k našim zkušenostem s poskytováním komplexních služeb nabízíme širokému spektru podniků nezávislé poradenství při výstavbě informační a komunikační infrastruktury. Našim klientům pomáháme s realizací výběrových řízení dodavatelů a subdodavatelů jednotlivých částí informačního systému od přípravy a výběru oslovených firem až po podepsání smlouvy. Při těchto řízeních spolupracuje se zkušenými specialisty z oboru.

Provádění softwarových auditů
Naše společnost nabízí provedení softwarového auditu zaměřeného získání podrobných a přesných informací o zakoupených a užívaných softwarových licencích. Výsledky takového auditu jsou však samozřejmě přísně důvěrné a jsou předávány pouze objednateli.
Mustang Computer v.o.s., Závodu míru 40, 360 17 Karlovy Vary
tel.: +420 353 449 609, e-mail: zc.gnatsum@gnatsum